TIMANS ARCHITECTUUR

ONZE WERKWIJZE


FILOSOFIE

Vanaf de eerste schets staat een optimaal gebruiksgemak voorop in het ontwerp

Functionaliteit en comfort zijn uitgangspunt

MONITORING

Bewaking van de stichtingskosten

Vaste, vooraf vastgestelde budgetten

MILIEU

Eerbied voor flora en fauna

Gebruik recyclebare materialen

Innovatieve productiemethodes

Energiezuinige ontwerp van de projecten

EFFECTIEVE & EFFICIËNTE VORMGEVING

Wensen opdrachtgever centraal

Respectvol omgaan met beeld van de omgeving

Goed trackrecord van samenwerking met welstandcommissies

Diverse prijzen gewonnen voor originele en innovatieve ontwerpen

Wensen en suggesties van betrokkenen bij de bouw worden serieus genomen

NETWERKEN

Goede contacten met vakmensen uit andere disciplines

t.b.v. het inschakelen van de juiste experts bij specialistische problematiekARCHITECTUUR
ADVIES
OPENBARE RUIMTE